ABOUT TSL ENGINEERINGC

บริษัท ทีเอสแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (TSL Engineering Co.,Ltd.)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2545 โดยใช้ชื่อ หจก.เอสแอลสยามคอนสทรัคชั่น ตั้งอยู่ที่ 6/8 หมู่ที่ 4 ซอยประชาอุทิศ 33 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 และย้ายมาก่อตั้งสถานที่ใหม่ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2550 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ทีเอสแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ 49/3 หมู่ที่ 8 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 บนพื้นที่5ไร่ 270 ตารางวา ด้วย ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ภายใต้บริหารงานของนายเทวราช ลักษณ์เลิศพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอสแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นสถานประกอบกิจการการให้บริการงานด้านงานออกแบบโครงสร้างเหล็ก

โดยมีวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. งานประกอบเหล็ก และสแตนเลส
2. งานก่อสร้างอาคารโรงงาน
3. งานประกอบติดตั้งเครื่องจักร
4. งานประกอบท่ออุตสาหกรรม
5. งานหุ้มฉนวน
6. งานระบบไฟฟ้า
7. งานออกแบบ
8. งานติดตั้งระบบควบคุมมลภาวะอากาศ
9. ระบบระบายอากาศสำหรับอาคารโรงงาน

และได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและวิชาการจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเราเน้นการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้เหมาะสมกับประเภท มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษาน้อย และคุ้มค่าการลงทุนโดยทีมงานวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ได้นำความรู้ความสามารถร่วมกันทำงานเพื่อผลงานที่ได้คุณภาพรวดเร็วและตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าบริษัทมีความมุ่งหมายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมกับให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของผลงานเป็นอันดับแรก บริษัท ทีเอสแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้พัฒนาคุณภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่องประกอบกับความแน่วแน่ในหลักการทำงานที่ถือในจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนความเชื่อตรงต่อลูกค้าทำให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในการทำงานใอนาคตงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพิ่มมากขึ้นการปล่อยมลพิษทางอากาศออกจากโรงงานก็มากขึ้นตามซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปมักประสบปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศ ที่เกิดขึ้นจากขบวนการผลิต เช่น ฝุ่นละออง ควัน ละอองน้ำมัน ไอระเหยของสารเคมี ความร้อน ความชื้น กลิ่นเหม็น เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่รบกวนต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงรวม ถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งระบบบำบัดอากาศเพื่อควบคุมปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกจากโรงงานให้น้อยที่สุดและไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด
TSL ก้าวหน้าและก้าวนำ
ความสำเร็จของ บริษัท ทีเอสแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ผ่านมา จากความสามารถ บริษัท ทีเอสแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปรับองค์กรให้ก้าวไปกับการเวลา และยุคสมัยการสนองตอบต่อความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมาย
แรก และเป้าหมายหลักของเรา บริษัท ทีเอสแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นที่จะวางมาตรฐานความเป็นเลิศเข้าสู่มาตรฐาน
ISO 9001: 2015 ในการทำโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจกับอื่นๆ ในอนาคต บริษัท ทีเอสแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะยังคงไม่
ลดละที่จะสรรค์สร้าง และลงทุนในกิจการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ และสมดุลแห่งสิ่งแวดล้อมในระดับสากล เพราะ
ที่บริษัท ทีเอสแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดจะพัฒนาองค์กรไปอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป


วิสัยทัศน์ ( VISION )
มุ่งมั่นมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า


พันธกิจ/ภารกิจ ( MISSION )
1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพขององค์กร และบริการให้สู่ระดับมาตรฐานระดับประเทศ ภูมิภาคให้มีคุณภาพสูงสุด
2. มุ่งมั่นเสริมสร้างมาตรฐานให้การบริการและสร้าง“ทีมงาน มืออาชีพ”เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. สร้างและธำรงไว้ซึ่งบรรยากาศการทำงาน ซึ่งเอื้ออำนวยให้ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดรับผิดชอบและ
ให้ความสำคัญต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

Powered by MakeWebEasy.com